ادب او کلتور

پيګاسو

د یونان په افسانو کې د وزرو لرونکی اس دی. کله چې د پېرسوس اتل (Perseus) له ګورکون مېدوسا ( Gorgon Medusa) څخه سر قلم کړ نو له وینې یې همدا اس جوړ شو. د اتېنا (Athena) یا پوسي ایدون (Poseidon) په مرسته د یونان بل اتل بېلېروفون (Bellerophon) پېګاسوس اس ونیوه او له سپرېدو وروسته یې له کایمېرا (Chimera) سره جګړه پیل کړه.

د پيکاسوس جوړشوى انځور

له جګړې وروسته بېلېروفون غوښتل چې په اس باندې اسمان ته ولاړ شي خو بېلېروفون مړ شو او یا هم ګوډ شو او له اس څخه د ستورو ډله جوړه شوه کومه چې د زئوس (Zeus) یا د یونانیانو د خدای په خدمت کې ده.

The-Winged-Horse
انځورګر – Mary Hamilton

Leave a Comment