ادب او کلتور

آيا هولي پيژنئ؟

This is the Favicon or Site Icon of Zwak News which is official logo Zwak News in it.
Written by Zwak News

هولي په پاپوا نیو ګینا کې یو له مشهورو قومونو څخه دي، په اوشینیا (Oceania) کې یو ټاپو دی چې په سلګونو ځانګړي
دودیزې قبیلې پکې اوسي.

هولي پر ځان واکمن، ویاړلي او ویره لرونکي جنګیالي دي؛ دو دي سرونو، مخونو او د بدنونو عجيب او ډول ډول سينګار له امله خواره زيات شهرت لري. دوي خبل بدنونه او مخونه په روښانه ژیړ امبووا (سپین خړ) او سره اوښو يا (هغه خاوره چي دي اوسپنې مواد پکې وي) سره ځانګړي نقاشیو جوړوي.

هولي په پاپوا نیو ګینا – Huli – Papua New Guinea

د دې خلکو نورې ځانګړې دا دي چي دوي يو ډول دې ستنې په شان نرۍ خلى يا ډکى د خپلې پوزې نه يو طرف څخه بل طرف ته اوباسلى وي چي پوزه يې سورى کړي وي او( Cassowary) هم ورته وايي.

ستنې په شان نرۍ خلى يا ډکۍ – Cassowary

دو شاته هورنبيل بيک (يو ډول مرغۍ ده چې اوږده غټه ژيړه مښوکه لري) تړي.

هورنبيل بيک

او په غاړو يې کيينا(يو دول پلن او اوږ سخت هار) اچوي او د دوي ډال هم دى.

کيينا(يو دول پلن او اوږ سخت هار)


.

Leave a Comment