جالب او حیرانوونکي فلمي نړۍ

هغه هیواد چې نجونو ته پکې ډیر طلاق ورکول کیږي!

بلجیم هغه هیواد دی چې د نړۍ تر ټولو ډیر طلاق پکې موجود دی، په بلجیم کې واده کړې جوړې تر ډیره له یو بل سره وخت نه تیروي.
په دې هیواد کی ترټولو حیرانونکي خبره دا ده چې ځان وژنه پکې هیڅ قانوني جرم نه ګڼل کیږي، هر څوک کولای شي چې ځان وژنه وکړي.

بلجیم اوسیدونکي دوه شیانو سره ډیره علاقه لري چې یو یې خواړه خوړل او بل یې کتاب لوستل دی.
دوی ډیر نرم مزاجه خلک دي که له یوې ښایسته جینۍ سره د هر څه په اړه خبرې وکړې هیڅ ستونزه نشته، خو پام کوئ چې دې دوو شیانو په اړه ورسره هیڅ خبره ونه کړئ ځکه له دې نه ډیره بده مني یو د هغوی د ماشوم په اړه او بل د پیسو په اړه ځکه هغوی دا دوه شیان د وخت ضایه کیدل او بې ځایه بولي.