جنسي لارښود

نارینه جنسي اناټومي یا د غړيو پېژندنه

MEN SEXUAL ANATOMY
This is the Favicon or Site Icon of Zwak News which is official logo Zwak News in it.
Written by Zwak News

د نارینه تناسلي الې اناټومي:

د نارینه د دوو بهرنیو جنسي غړیو څخه يوه تناسلي اله ده. د نارینه تناسلي اله د سپنجي نسج (ټوټه) څخه جوړه ده. کله چې د نارینه جنسي اړيکې ته زړه شي، نو وينه دغه سپنجي ټوټې ډکوي او په پایله کې تناسلي اله غټېږي او کلکېږي، چې لکېدل هم ورته وايي.

د نارینه د دننۍ جنسي غړیو څخه دوې خوټې دي. خوټې سپرم او ځينې هورمونونه لکه ټیسټسترون جوړوي.

واسع ویب

Leave a Comment