لیکنې

9 شيان د ماشومانو شخصيت وژني

20220907 090224
Avatar photo
Written by Zwak News

ښکنځل:
(خر، سپ’ی، حيوان او یا بل خراب نوم ورته اخیستل)
2 اهانت
(بد بخت، دروغجن، بد مخی، پنډوس، کوږ، حرا’مي ورته ویل)

3 له نورو سره پرتله:
ماشوم ته داسي احساس ورکول چي ته تر فلاني او فلاني ولي کم يې. دا خبري يې پر خپل ځان باور وژني.
4 د ناکامه کولو الفاظ:
(ته نه پوهېږې!، چپ ئې کړه شيطانه!، بې خيره!، مه غرېږه)

5 غلط تهديد:
(سپ’ي ته دې وراچوم، سر دي در ماتوم، وينه دې څيښم، حلالوم دي، وژنم دي)
6 بې قناعته منع کول:
همېشه د يا – يا – يا کلمه ورته کارول او همېشه يې غوښتني ردول، بې له دې چي په سبب يې پوه کړل شي

7 ښراوي کول:
(خدای دې واخله، ميراث سې، سرطان سې…)
8 شرمول:
(د هغه د پټو اسرارو او خصوصياتو لوڅول)

9 مشروطه مينه:
(هغه داسي، چي خپله مينه تر يو محدود کار پوري مشروطه کړو، لکه: ته پر ما نه يې ګران! ځکه تا فلانی کار نه دی کړی.. که دي فلانی شی وخوړی؛ باره راباندي ګران يې.. که کاميابه شوې؛ بیا راباندي ګران يې.
شیر کولی ضروری دی

Leave a Comment