جنسي لارښود

دښځې جن+سي ویښتیایاشوق راوچتیدل هرهښځه دخپل بدن له ځینو

20220906 160155
Avatar photo
Written by Zwak News

دښځې جن+سي ویښتیا
یاشوق راوچتیدل هره
ښځه دخپل بدن له ځینو

دښځې جن+سي ویښتیا یاشوق راوچتیدل
هره ښځه دخپل بدن له ځینو برخو سره دنر لاس مږنې او چیړ چاړ له امله لکه داننګیو، شونډو،تیونو،ورنونو،کوناټیو،او بظر(هغه د مټر ددانې په شان زړی


چې د دکورو-الي له ځایه یو انچ جګ په هغه ځای کی وي چې دکوس د وړې شونډې سره یوځای کیږي اود ښځې تر ټولو غړو زیات حساس او راپارونکی شی دی)سره دلاس مږنې او ګوتوهنې له امله خوند اخلي او جن×سي ویښتیا مومی په جن×سي ډول چی کله ښځه پوره راویښه شي اوبشپړ خوند یی راشي نو لاندې نښې راڅرګندوي
۱دتیونو سرونه یی رانیغ شي


۲په کې اوبه راشي(لوندشي)
۲دكوس دننه وړې شونډې یې وپړسیږي
۴دسترګوپه سپینو کې یې ګلابي لیکې پیداشي اودسترګو تور یې پراحه شي
۵دکوس هغه نالۍ چې غین ورننوځي کلکیږي او تنګه شي
۶غواړي چې سړی سینې پورې جوحت ونیسي اودغه مهال د خولې زګیروی هم ولاړیږي


۷ځینی وخت ښځه داسې خوځښتونه (حرکات)غوره کړي چې تردې دمخه یې بد كڼي
۸ساه یې لنډه شي او دزړه درزا یې زیاته شي
دیوې ښځې په جن+سي پارونه او ویښونه کې لس دولس دقیقې لګیږي خوکه پورتنئ نښې ووینې باید سملاسي كوروالی پیل کړی.
پہ بخشنی سرہ

Leave a Comment