لیکنې

یو ‎پاچا لس سپي درلودل او داسي یې روزلي وو چې اَمر به یې ورته وکړ هغه شان به یې کول !

1 saddle back german shepherd dog 3042 2 600
Avatar photo
Written by Zwak News

یو ‎پاچا لس سپي درلودل او داسي یې روزلي وو چې اَمر به یې ورته وکړ هغه شان به یې کول !

🔳 یوه ورځ یو وزیر چې لس کاله یې د پاچا خدمت کړی وو او پاچا سره یې تیر کړي وو ، یو ورځ د پاچا له امر سر غړونه وکړله یعني خبرو کې ور ولوېده . پاچا خپل ساتونکو ته امر وکړ چې وزیر سپیو ته واچوئ تر څو سپي یې وخوري .

🔳وزیر وویل : ′′ لس کاله مې ستاسو خدمت کړی او لس ورځې درنه غواړم چې دغو سپیو سره تېرې کړم او بیا وروسته چې هر ډول غواړي هغه شان وکړه. ” پاچا وویل چې تاته د لسو ورځو مهلت درکوم . ” پاچا خپلو ساتونکي ته ورغی او ویې ویل : ′′ پریږده چې لس ورځ د دغو سپيو خدمت وکړي. ” وزیر د سپیو لپاره د لوبو برابرولو پیل وکړ خواړه ورکول ، وینځل او هغه څه چې اړتیا وي ترسره کول یې . “

🔳لس ورځې تېرې شوې او د اَمر د عملي کولو وخت وو . اَمر یې وکړ چې وزیر د سپیانو مخې ته وغورځوي . د حُکم په اساس عمل وشو او پاچا پخپله د کیسې څارونکی وو ، خو له عجیبې صحنې سره مخ شول . ولی چې سپي د وزیر په پښو کې ولوېدل . پاچا وپوښتل : ′′ تا په دې سپیو څه وکړل ! وزیر ځواب ورکړ لس ورځې مې د دې سپیو خدمت وکړ . هېر يې نه شول ، خو ما لس کاله ستا خدمت وکړ . تاسو ټول هیر کړل . ” پاچا سر ښکته کړ او د وزیر د خوشې کیدو اَمر یې وکړ .

📢 مطلب او درس : کوشش وکئ ښه وختــونه تیر کئ ، په یوه کوچنئ غلطئ یا تیروتنی په وجه د یو چا ټول عُمر ښیګڼي یا ښه والی یې مه هیروئ .

Leave a Comment