لیکنې

کله چې د نارمل اندازي څخه لږي اوبه وڅکو

BackgroundEraser 20230323 145515036
Avatar photo
Written by Zwak News

1 – سر درد مو پیدا کېږي . 2 – شونډی مو وچېږي . 3 – مخ پوستکی مو وچېږي او ځیږه کېږي .

4 – عضلاتو دردونه به مو په بدن کې پیدا شي . 5 – د بدن وزن به مو اضافه شي . 6 – کم عمر کې به مو پوستکی د زوړ انسان په رقم یې 7 – تش ادرار به مو زیر او تور رنګ ته ورته وي . 8 – قبضیت او ذهنی نا آرامی به مو پیدا شي

24 ساعته یعنی یوه شپه او ورځ کې بائید 8 څخه تر 10 نارمل ګیلاسه اوبه وڅکئ . 📢 پورته معلومات نشر Share کئ !

Leave a Comment