جنسي لارښود

کله چی ښځه حامله شی دغه لاندی نښی پکی ورو ورو راڅرګندیږی

20220904 152704
Avatar photo
Written by Zwak News

کله چی ښځه حامله شی دغه لاندی نښی پکی ورو ورو راڅرګندیږی
۱دښځی زړه راجګیږی(قی ورځی)
۲ښځی ته ځان سست او ناروغه ښکاری اوخیض یی بند شی

۳دریمه میاشت یی لږ څه خیټه راپیداشی
۴پرڅلورمه او پنځمه میاشت ښځی د جنین په خوځښت پو هیږی
۵دښځی تیونه راغټیږی(شودی پکی راپیداکیږی)او سرونه یی توروالی پیدا کوی

۶ځینی وخت د ښځی دپښو رګونه پړسیږی
۷ځینی مهال حاملی ښځی دزړه سوی شکایت پیداکوی
۸ښځه ډیر ژر ژر ستړی کیږی
۹دحامله توب په وروستیو وختونو کی حاملی ته تشی متیازی ډیری او ژر ژر ورځی

Leave a Comment