روغتیا

کاهو او فایدې یې کاهو چې عربی کي ورته خس وایي یوه ګټوره سبزي ده

15225183
Avatar photo
Written by Zwak News

کاهو او فایدې یې
کاهو چې عربی کي ورته خس وایي یوه ګټوره سبزي ده
کاهو اعصاب اراموی. جن+سی غدې په کار اچوی منې زیاتوی او نوری جن’سی فایدې لری.


کاهو ډیر ژر هضمیږی او قبض ماتوی په ګېډه کي خواړه نرموی. بولی ډیروی او د نقرس ناروغ، دروماتیزم ناروغ ته ئې خوړل زیاته فایده کوي.
اعصاب او سترګی قوي کوي د کاهو اوبه ویښتان غټوی.


کاهو که وایشول شي او پر سترګو کښیودل شي سترګی هوسا کوي او د سترګو پاړسوب ورکوی، کله چي د ماشوم مور کاهو وخوري په شیدو کي ښه خوند پیداکوي.
کاهو د تخم غوړی قوي او تناسلی قوت پیداکوي


د یادونې وړ: لمړي کاهو ښه پاک بايد ومينځل شي او یوه یوه پاڼه جلا جلا پاک شي او یا په پوتاشیم ومينځل او ورسته وخوړل شي.

Leave a Comment