تعلیم

ښځې بايد د نارینه د جنسي پارونې لپاره څۀ وکړي؟

20220729 161248
Avatar photo
Written by Zwak News

ښځې بايد د نارینه د جنسي پارونې لپاره څۀ وکړي؟ بده یې مه ګڼئ، جدي مسائل دي، د ګډ، کورنيز او ټولنيز ژوند ښه او بد ورسره تړلي دي، دا بابولالې دلته يا نوی شی، يا شرمېندوکې ټکي يا سپين سترګي ده، خو په نورو ټولنو کې

اساسات دي. د کوروالي او جنسي اړيکو پر مهال ښځې څنګه فعاله و اوسي؟ د خپلو خاوندانو په کومو ځايونو ګوتې ووهي؟ د خاوند شکرلعل څنګه مستېږي؟ د کوچنيانو پلار د کومو ځايونو په موږلو او لاسوهلو سره له حاله وځي؟ درسره نوټ یې کړئ!!! – سر او وېښتان: خاوند خوښوي، چي کورودانه ئې د استراحت او ارام پر وخت په سر او وېښتانو ګوتې ووهي، ميده ميده لاس پر تېر کي. د

سر په پوست کي يو ډول هورمون سته، چي دغه ميده کاري آن طوطي پر خبرو راولي. – د غوږ نرمۍ: مړوو کتو سره د خاوند په غوږ لاس وهل، ميده غاښ پر لګول، نرمۍ ئې په ژبه وهل او شونډان پرې زبېښل، مېړه په چغو او بغارو راولي. – شونډان: سترګې پر سترګو، او شونډان ورته زبېښل او کله ورته خپل شونډان چیچل یا شونډې کږې وږې خورول او…. په خاوند د اسمان

ستوري حسابوي. – غاړه: په جنسي لوبو کي د غاړي مچول او په شونډانو زبېښل بارز رول لري، دا عمل آن د مېړه امیر غضب خو لا پرېږده چې حتا زړه یې ورته نېغوي. – سینه او تیان: اهااا! ولو کۀ اټوله ورځ یې جوالیګري هم کړې وي او خاوند د ستړی وي نو دا کار بۀ یې داسې ویښوي لکه په اور چې تېل وپاشې، پر سينه لاس ورتۀ تېرول او ښکلول؛ او کله یې څوکې پۀ ګوتو موږل سړی ستا تابع ګرځوي.

Leave a Comment