تعلیم

ښځه باید څه وکړي چی میړه یی ډیر وخت ونیسی او ژر خلاص نشې

20220721 083222
20220721 083222

ښځه دی میړه پاسه کینی تر څو د خوټې پاسنې برخه ډیره تنبه نشی نو ډیر وخت بیا نیسی – له میړه سره مرسته

کوی، یعنی ښه خبری ورته وکړی لکه ته قوی یی ما یخولی شی او همدارنګه پرتوګ کی یی لاس ننباسی مساژ ورکوی – که په یوه لاره نشی کولی مختلفی پوزیشنونه یا حرکتونه وازمایی – د خوټی نیغیدل یا شخیدل د سیکس لپاره اولنی شرط ندی نو تاسی یی ډیر مهم مه ګڼی اول مو عشق ووهی هغه خپله را شخیږی –

د سیکس پر مهال په میړه باندی ګوزار یا بل څه کوی توجه یی بدله شی نو بیا چی بیرته توجه یی کیږی وخت به ډیر نیسی ، همدارنګه کولی شی د څپیړو او وهلو باندی یا یو بل لږ وزوروی نو خوند یی لا ډیریږی او وخت زیاتیږی. که غواړی نوری لاری او مطالب نشر کړم پوسټ شیر کړی او پیج لایک کړی

Leave a Comment