جنسي لارښود

پنځه دلایل چي ښځو سی+کس یا کورو”الې ته زړه نه کیږی!

FB IMG 16641770147595734
Avatar photo
Written by Zwak News

۱. د لبیډو یا د سی”کس کولو خواهش کموالی چی کیداشی هارمونی وی
۲. دردناک سی”کس، بعضی ښځینه د سیک+ س په جریان کی د ډیر درد احساس کوی
۳. د سی+کس د راپاریدلو مشکلات، لکه


نارینه نه پوهیږی چی څنګه ښځه تنبه کړي، یا هم ښځه ځان نشی تنبه کولې
۴. د نارینه نه خوښول، بعضی جونه، جونه خوښوی نه هلکان
۵. اورګازم یا د خلاصیدو صفحی ته د ښځی نه رسیدل او همداسی پاتی کیدل چی دا بیا ۲۰ فیصده ښځی دی، چی یا یی خاوند ژر خلاصیږی دا أاتی کیږی، یا هم خپله دوی مشکل لرې

که غواړی دی مشکلاتو په حال باندی هم پوست وکړم، معلومات درکړم؛ خیله ده صفحه خوره کړئ او دا پوسټ شیر کړی

Leave a Comment