جالب او حیرانوونکي

يوۀخارجي ليکلي! کله چې په باران کې لوند خيشت کور ته ورسېدم ورور مې راته وویل

dc Cover s33oksriicpocdt7je9cm6u9k4 20220705104522.Medi
Avatar photo
Written by Zwak News

يوۀخارجي ليکلي!
کله چې په باران کې لوند خيشت کور ته ورسېدم
ورور مې راته وویل: ولې دې چترۍ نه وه درسره وړې؟


خور مې وویل: ولې دې د باران تر درېدلو صبر نه کاوه وروسته به راغلی وې.
پلار په غوسه وویل: ودرېږه چې يو ځلې دې سم والگی ونيسي او ناروغ شې بيا به پته درته ولګېږي چې له سېره څو پخېږي.


خو مور مې چې زما د وېښتانو په وچولو لګيا وه، ويې ويل څه بې موقعې باران و چې ته يې لوند کړی يې.
((مور يعنې ټوله مهرباني او ټوله زړه سواندي.)

Leave a Comment