سپورټ

ویرات کوهلي د یوې کمپنۍ له خوا د میلونونو ډالرو وړاندیز رد کړ،

fb 1511343911 1511343929 725x725
Avatar photo
Written by Zwak News

ویرات کوهلي
د یوې کمپنۍ له خوا د میلونونو ډالرو

وړاندیز رد کړ،
یوې کمپنۍ چې غوښتل یې په ویرات کوهلي یو اعلان جوړ کړي چې په هغه اعلان کې مسلمانان ټیټ ښودل کیدل او

قران د شرابو سره یو ځای اېښودل کېدو، چې وېرات کوهلي یې له جوړولو انکار کړی دی، کوهلي ویلي زه نه غواړم هېڅ دین او مذهب ته سپکاوی وکم، په هم دې خاطر یې د هغوی د میلونونه ډالرو وړاندیز رد کړ..!

Leave a Comment