طب

ولې مو د شپې لخوا خوب کې له خولې لاړې ځي؟

night sweats for men 1200x1200.progressive
Avatar photo
Written by Zwak News

ولې مو د شپې لخوا خوب کې له خولې لاړې ځي؟

د اندیښنې وړ ستونزه او په عام ډول د شرم خبره نه ده.
په لندن کې د یوې څیړنې له مخې ویل شوي دي زیري، خوشالۍ او ښه صحت خبره ده.
د څیړونکو په وینا هر هغه څوک چې د شپې لخوا یې خوب ښه او ارام وي، ،دا په دې معنا چې دوی د خوب اول پړاو کوم ته چې REM (Rapid eye movement) ویل کیږي، په کامیاب ډول ترسره شوی، او له دې وروسته سړی په ارام او کلک خوب ویده دی، دا ددې نښه ده چې د خوبوليو په خوب کې هیڅ کوم خلل نه پېښیږي، او ددوی بدن او دماغ له خوب څخه پوره ګټه پورته کوي.


همدا شان بل اړخه څیړونکي زیاتوي چې که چاته دا پيښه په مخ نه ورځي او یا ورسره په خوب کې داسې کله نه وي شوي، له دې څخه جوته کیږی چې ددوی په خوب کې څه نا څه ستونزه شته، دغه ډوله خلک یا خو پوره خوب نشي ترسره کولای او یا ددوی خوب ارام نه وي.

Leave a Comment