جنسي لارښود

میرمنې شهو::ت پورته کولو مهمه لارښوونه.

20220919 113858
Avatar photo
Written by Zwak News

تاسو مخکې له دې چې تاسو کورو+الی شروع کړۍ، د یو بل ګرمول بیخي مهم دي هعه مه هېروئ. میرمن او خاوند باید د د کوروالي څخه مخکې باید ښه ګرم شي.


ستاسې د میرمن د بدن یو بل ځای هم ډېر خوښوي چې په ژبه یا شونډو ښکل شي. دا ځای د غاړې دوه طرفونه دي. د غاړې چپ او ښۍ لوري، داسې حساس رګونه لري چې کولای شي

ستاسې ښځه مسته لیونتوب خرکاتونه پیل کړي. دا دوه طرفونه باید تر غوږونو پورې ښه سم و زبېښل شي. کله چې ستاسې میرمنو سره

کورو+الی پیل کړئ، نو لومړۍ داسې ورو نارمل ښکته او پورته حرکت وکړئ، بیا ورو کوروالی ګرم وساتئ، نو تاسو سره به میرمنه يو ځای انزا!ل شي.
ډاکټره مسکاء صمیم

Leave a Comment