ځانګړې مطالب

كه غواړی چی ښځی مو درڅخه خوشحاله وی او کامیابه زندهګی ولری

20220630 074630
Avatar photo
Written by Zwak News

كه غواړی چی ښځی مو درڅخه خوشحاله وی او کامیابه زندهګی ولری . دښځونابللی میلمه نه خوښیږي هغوته وخت ورکړی څوتیاری ونیسی اوله هغوسمه پالنه وکړي له ښځی څخه موهروخت پوښتنه وکړی چی کوم کارورته کولی شۍ کله چی له تاسونه دښځی په وړاندی کوم تیروتنه کیږي خپل خپګان ښکاره کړی حتی که تیروتنه ستاسومیرمنی هم کړی وي میرمنی ته مووایاست چی ډيرخپه یم همیشه ښځوته موپه مسکیوشونډوجواب ورکوی اوپه

مسکیوشونډوورسره خبری کوی له خپلی میرمنی څخه مومننه کوی کوم کاریی چی تاسوته ترسره کړله زړه ورنه مننه وکړی چی هغه پوه شی چی په تاسویی نیکی معلومه ده همیشه داسی فکروکړی چی ښځه موډيره ښه ده یوه ښه مور ده اویوه ښه ناوی ده که چیری دهغی په وړاندی همداشان فکروکړی

یووخت دهغی هم ستاپه وړاندی همداشان فکرونه بدلیږی اومینه یی درسره زیاتیږی اوکوشش کوي لکه څنګه چی تاسوفکرکوی هماغسی څان عیارکړی بخیل مه اوسه ښځه دی ښه ستایه اوصفت یی کوه خوله حده زیاته یی هم مه ستایه هومره یی وستایه چی هغومره خوبی پکی وي که چیری له حده یی

زیاته وستایی هغی ته فکرپیدا کیږی چی پری ملنډی وهی ددی په څای چی ښه سوغاتونه اوتحفی ورته راوړی خپل وخت ورکړه هغی ته یی معلومه کړه چی تاسو ورته متوجه یاستی حتی یوه ورځ دیوه سخت کارڅخه وروسته ورته سوغات یوسی که هیڅ نه وی دګلو یوه غنچه ورته وروړی په دی ډول سره هغه تاسوسره خوش اخلاقه کیږي کله موچی دښځی سر خوږیږی مانادانه ده چی

هغی ته ژر د درد دارامولو دوا ورکړی دهغی دسر دعلاج دپاره ترټولوښه دوا ستاسو موسکا ده هیڅکله موله ښځی سره جنګ مه کوی ځکه داهیځ امکان نه لری چی تاسوبه دا جنګ وګټی ښه داده چی حوصله وکړی اوکله چی ښڅه مو ارامه شوه اویاپه سبایی ورته ګیله وکړی هغه به له تاسوڅخه بخښنه وغواړي

Leave a Comment