خبرونه

سميع سادت د اشرف عني ځيني خبري دروع وګڼلي

BackgroundEraser 20220812 082520601
Avatar photo
Written by Zwak News

سمیع سادات تازه مرکه کی ویلی چی افغانستان سیاسی سقوط وکړی. هغه وویل اشرف غنی ۶۰ زره مړ:ه او ۲۰ زره

د فوځ ټپیان پریښودل ولاړی هغه د اشرف غنی هغه خبری هم رد کړی چی هغه ویل زه اخیری کس وم چی ووتم وزارت دفاع خالی وه. سادات وویل د سقوط په ورځ تر ماشامه ارګ او وزارت

دفاع کی وم.
. بشپړه مرکه یی امریکا ږغ کی سته.
#کاپي کندهار سیگار
سمې سادات هم ونېکه چندان پرزه وه.

سميع سادت د اشرف عني ځيني خبري دروع وګڼلي

Leave a Comment