جنسي لارښود

د ښځينه و د انز’ال سره ترټولو قوي مرسته کوونکی

20221028 094513
Avatar photo
Written by Zwak News

د خپلې مېرمنې سره يو ښه واضح، بې پردې، افهام او تفهيم درلودل، يانې د خپلې میرمنې سره هره خبره شريک کول، د يوې خوشحاله اړيکې کلۍ ده.

له نېکه او يا هم له بده مرغه بايد ووايو چې ښځينه د نارينه و په شان نه دي او د هغوی را پارېدل او انزال ته رسېدل زيات وخت غواړي، دوی په سختۍ راپارېږي او په سختۍ انزال ته رسېږي، نارينه بيا زر راپارېږي او زر انزال کېږي.

ښځې هم يو تر بل بدلې دي، د مثال په ډول همجنسګرايانې ښځې تر نورو ښځينه و ژر انزال کېږي، په دې هکله ترسره شوې څېړنې ښيي چې ۸۶ همجنسګرایانې ښځينه ښه ژور انزال ته رسېږي.

د نارينه و ۳۰ سلنه په دې باور دي چې کولی شي په مستقيم دخول سره ښځینه انزال ته ورسوي، خو پوهان بيا وايي چې دا ممکن ترټولو ناوړه باور او نظر دی، ځکه چې ښځينه تر مستقيم دخول وړاندې ډېر څه لري، چې بايد وشي او ښځينه دې ته تياره شي چې په مستقيم دخول انزال شي.


څېړنې ښيي چې د هرې ښځې انزال اصلا يو شی نه دی، ځينې يې ان د مينې محبت او شوق په وخت کې ۹۰ سلنه انزال ته نیږدې خو په دې شرط چې مخکې له دخول څخه ښې پارېدلې وي، ډېرې زياتې خبرې ورسره شوې وي، حساس غړي یې ښه ډېر تحریک شوي وي.

خو وروسته له کامل مينې محبت څخه د ښځو سره په انزال کې ترټولو قوي مرسته کونکی پخپله نارينه دی، په دې ډول چې ښځينه شا په تخته څملي او تر شا يو بالښت کېږدي، په دې ډول د هغه جنسي غړی واضح داسې بيرون ته راوځي چې دخول تر اخره ترسره کېژي، په دې وخت کې د نارینه و لپاره پکار دي چې تر نورمال زور او تېز دخول وکړي په دې ډول ښځينه په طبيعي ډول انزال کېژي، انزال په دوه ډوله دی يو د کلیتوریس د بیرونۍ برخې په واسطه يو دننۍ، د ننۍ برخې انزال ترټولو مهم دی او دا په پورته طریقه چې موږ بيان کړه ترټولو ښه ترسره کېږي.

Leave a Comment