روغتیا

د ډیرو مرضونو علاج ! ارزانه ۔ آسانه ۔ مجربه نسخه : مواد : ليمو ، ادرک ، ؤږه ، مڼه ۔

apple lemon ginger pepper
Avatar photo
Written by Zwak News

د ډیرو مرضونو علاج !
ارزانه ۔ آسانه ۔ مجربه نسخه : مواد : ليمو ، ادرک ، ؤږه ، مڼه ۔

🔴 جوړولو طریقه : دا څلور شيان به يو يو کيلو واخلئ ، فقط هوږه 3 عدد او اوبه به ترينه وباسئ . په يو وزن به یئ د ټولو نه سره ګډی کړئ او
بيا به د ټولی دواء برابر شهد / عسل پکښی واچوئ . په نري
اور به یی لس دقيقی جوش کړئ بس نسخه تياره شوه .

🔴 استعمال طریقه : هر سهار په نهاره نيمه پياله څښي .

🔴 فائدی یی : د زړه بند والونه خلاصوی ، اضافه چربی ياوازګه لری کوی ، بند رګونه خلاصوی . د زړه ستړيا ختموی ، د زړه درد لری کوی ، اعصابی اود پټو دردونه ختموی . اشتها زياتوی ، د بدن دننه زهريله مواد او جراثيم ختموی ، سابندی او بلغم ختموی . د سينی خرشار ختموی او د سترګو نظر صفاکوی !

Leave a Comment