جنسي لارښود

د حمل( بلاربېدو ) د مخنیوي د لارو په هکله لنډ مالومات

20220927 192021
Avatar photo
Written by Zwak News

که معلومات مو خوخ شول له نورو ملګرو سره ی شریک کئ.مننه

⏪ ۱- کچېری یوه مور خپل ماشوم ته شېدې ورکوي نو د ماشوم د پیدایښت په اولو ۴-۳ میاشتو کې د مور تخمدان بله تخمې ته پرمختګ نشي ورکوې یانې بله تخمه نه پخېږي.
نو ماشوم ته شېدې ورکول د ۳ تر ۴ میاشتو پورې د بیا بلاربېدو چانس کموي.

⏪ ۲- د ډیافراګم او یا سپنج استعمال: نوموړي شیان د تخمې او سپرم د یوځای کېدو مخنیوی کوي.
د استعمال د طرېقې د زده کړې نه وروسته د ښځې پواسطه د هغې په شرم ځای کښې کېښودل کېږي.

⏪ ۳- پوکاڼۍ یانې کانډوم اچول : ربړي پوخ دی چې د جنسي مجامعت نه وړاندې د نارینه پواسطه تناسلي غړي ته اچول کېږي ترڅو د انزال په وخت کې د سپرمونو دداخلېدو مخه، رحم ته ونیسي.

⏪ ۴- د انزال نه مخکې د قضیب باندې ویستل : د ښځې له شرمځای نه مخکې له دې چې انزال صورت ونیسي قضیب وویستل شي او مني د باندې توې شي ترڅو مني د ښځې په رحم کې د تخمونو سره یو ځای نشي.

⏪ ۵- طبیعي کانټراسېپټیو : هره ښځه په میاشت کې د میاشتني عادت په څوارلسمه ورځ یوه تخمه آزادوي.
خو کېدی شي په ۱۲مه،۱۳مه،۱۴مه،۱۵مه او یا ۱۶مه ورځ د تخمې آزادېدل صورت ونیسي.
نو که د میاشتني عادت له ۱۲مې نه تر ۱۷ مې ورځې پورې د جنسي مجامعت نه ډډه وشي د حمل مخه نیوله کېږي.

⏪ ۶ – د یادونې وړ ده چې د ورځو شمېرل د میاشتني عادت له لومړۍ ورځې نه حسابیږي. د میاشتني عادت له پیل نه تر ۱۲مې ورځې پورې او د ۱۷مې ورځې نه د میاشتني عادت د بیا پیله پورې یوځای والی د حمل اخستو سبب نه ګرځي.

⏪ ۷ – د وینې راتلو او د ۱۲مې نه تر ۱۷مې ورځې پورې د یوځای والی نه ډډه وشي.

⏪ ۸ – د حمل ضد دواګانې:

◀ ۹ – د حمل ضد ګولۍ : اته ویشت ګولۍ دي چې دهر میاشتنۍ عادت له پیل نه د ورځې یوه ګولې خوړل کېږي.
دا ګولۍ د تخمې د جوړېدو مخنیوی کوي،د جانبي اعراضو د پیداکېدو په صورت کې له ډاکټر سره باید مشوره وشي

⏪ ۱۰ -د حمل ضد پچکارۍ :په هرو دریو میاشتو کې یو زرق کېږي.
د تخمې د جوړېدو مخنیوی کوي،د جانبي اعراضو د پیداکېدو په صورت کې له ډاکټر سره باید مشوره وشي

⏪ ۱۰ – د
Intra Uterine Devices
استعمال: د ډاکټر په وسیله د لمنې له لارې د ښځې په رحم کې هغه قناتونه چې تخمه له تخمدانه څخه رحم ته لېږدوي د ځانګړو وسیلو په واسطه بندېږي

Leave a Comment