روغتیا

د جنغوزي له دعه حيرانونکي ګټو به نه ياست خبر

Chilgoza Pine
Avatar photo
Written by Zwak News

⑴ د ځیګر د ناروغیو د پاره فایده کوي، ټوخ اراموي، د تنفس جهاز التهاب جوړوي.
⑵ بولی ډیروي او د مثانې التهاب جوړوي.


⑶ بلغم ورکوي.
⑷ جنسي طاقت ته زیاته فایده ورکوي.
⑸ اعصاب قوي کوي
⑹ د جوړونو بندونو او روماتیزم دردونه سموي.
⑺ د عرق نسا ناروغ ته ډیره فایده رسوي.


⑻ د مثانې ډبرې لارې کوي.
⑼ دفاعی سیستم پیاوړی کوي.
⑽ حافظه قوي کوي.
⑾ امیدوارو میرمنو لپاره ګټوره غذا ده.


⑿ د پوستکی تازه والی کې مهم رول لري او دسترګو نظر پیاوړی کوي.
⒀ قبض ختموي.


⒁ له بدن څخه زهرجن توکي خارجوي
⒂ د جنغوزو په خوړلو سره لوږه کمښت مومي او په دې ډول وزن کموي او هغه کسان چې د لمر وړانګو ته کار کوي جنغوزي، چې د ویټامین اي لرونکې وي، ورته اغېزمن تمامېږي.

Leave a Comment