جنسي لارښود

د جن+سي اړیکې د درد کمولو ساده لارې!

20220915 085425
Avatar photo
Written by Zwak News

د کوروالي یا ج+نسي اړیکې پر مهال له درد اندېښنه هم د دې درد د زیاتېدلو یو لامل کېدلی شي.دا سپارښتنې د هغو کسانو لپاره دی چې له ۱۶ تر ۲۴ کلنۍ پورې اول ځل کوروالی (جن+سي اړیکه ټینګول) کول غواړي.

خبرې پر وکړئ
د کورو’الي پر مهال د درد یو لامل له جن+سي اړیکې د متفاوتو هیله لرل دي.له جن+سي شریک سره عاطفی نږدېوالی ډېر مهم دی، ځکه پر دې موضوع او اندېښنه خبرې ور سره کېدلی شي.

” پر کورواله خبرې سره وکړئ، دې ته خبرو وخت ور کړئ، له پیدا کېدونکي صمیمیت خوند واخلئ، دا در سره مرسته کوي”.د مېندوارۍ پر مخنیوونکو لارو خبرې وکړئپر جن+سي ناروغیو د اخته کېدلو یا مېندوارېدلو اندېنښې په لومړنۍ جن+سي اړیکه کې تاسو ته وېره پیدا کولی شي.خو یواځې ښځې دغو مسلو ته اندېښمنې نه دي.

“غوره ده، په خپلو کې خبرې وکړئ، چې وګورئ، تاسو دواړو ته څه شی ګټور دي”.دواړه د ناروغیو یا مېندوارۍ د مخنیوونکو لارو چارو، لکه کانډوم، په کارولو سره ځانونه ډاډه کړئ.اندېښنه مه کوئویل تر کول (عمل) اسان دي، خو هڅه وکړئ چې د کورواله پر مهال اندېښنه ونه کړئ.

که د کورواله پر مهال یو یا دوه ځلې درد ولرئ، د اندېښنې خبره نه ده، په تېره بیا هغه مهال چې فکر وکړئ دا درد کم شوی دی.طبیب ته ور شئ
“خو که هر ځل کورواله یا جن+سي اړیکو کې دردېږئ، نو مهمه ده چې ډاکټر ته ور شئ او ځان ډاډمن کړئ.

Leave a Comment