نړیوال خبرونه

د تاجکستان ریس جمهور،د ولسمشر غنی په اړه

20220725 091950
Avatar photo
Written by Zwak News

د تاجکستان ریس جمهور،د ولسمشر غنی په اړه!!! اشرف غني په دي اخیره کي داسی یو،سیاسی اتوم بم استمعال کړ چي

داسی اتوم به تر ۳۰ پیړي نړي کي څوک استعمال نه کړی پاکستان یې تورلیست ته ور روان کړي،د پاکستان په استخباراتی اداره کي یی،ګډوډیشت رامینځ ته کړ، هغوي چي کومه طمعه درلوده هغه شان ونه شو!

Leave a Comment