تعلیم

د بدن هغه ځایونه چې نجلۍ ته یې لمس کېدل خوند ورکوي او کوروالي ته زړه ښه کوي

20220803 091507
Avatar photo
Written by Zwak News

د بدن هغه ځایونه چې نجلۍ ته یې لمس کېدل خوند ورکوي او کوروالي ته زړه ښه کوي..!!

خپلې میرمنې سره چه عواړې کوروالی وکړې، نو ډېر احتیاط وکړئ چې پسته پسته یې لمس کړئ، یعنې داسې نه چې کوم ځای یې لمس کړئ او هغه درد وکړي. د نجلۍ د سینې او تیونه یې د حیض او نفاس څخه دوې ورځې مخکې درد پیدا کوي. لږ یې چې لمس هم کړئ، درد ورته کوي. نو ډېر احیتاط په کار دی.
اصل مطلب مې دا وو چې وارخطايي مه کوئ. ځینې خو چه څنګه کوټې ته داخل شي

سمدستي میرمنې پرتوګ اوباسي یو منیټ کې بیا ور انزال وي، بیا خپل پرتوګ هم نشي تړلی ، نو تاسې باید ورو ورو په مسکاء مسکاء لاس پرې را کش کړئ چې اعتماد یې هم زیات شي ځکه که و ډارېدله یا و خوږېدله بیا یې هعه برخې چه میرمنې شهوت پورته کیږي بیا هعه یې نه ګرمیږي او تداخل ته نه آماده کېږي.
د میرمنې د شونډو اخیستل ډېر خوښیږي. غاښونه مو دایم پاک ساتئ داسې نه چې مړداړ بوی کوي. ژبه جنګول یې هم خوښیږي. کله کله یې شونډې ورو ورو په غاښونو و چیچئ چې نوره هم ګرمه شي.


بل د میرمنې د سیني او تیونه یې لمس کول خوشيږي. مقصد ډیر ورو ورو. او د تیونو څوکې زبېښل هم د ګرم کېدلو سبب ګرځي. د تیونو څوکې کله کله په غاښونو وچیچئ خو ډېر په نرمۍ سره..

.
بل د میرمنې د شا د طرف کوناټي ورو ورو مساج کول هم خوښيږي. دا کارونه له خپلو میرمنو ګیرل سره وکړئ. هم به مو یو له بل سره مینه زیاته شي او هم به مو کور کې یو بل ته احترام زیات شي. کله مو چې دا کار وکړ بیا له هغې وروسته بیا تاسو میرمنه ډېره بریدګره وي، یعنې تمه نشي ډېر لیتوب خرکات کوي،

شرم اخساس نکوي ځکه هعه جوش ګرم شوي وي، نو تاسو څخه عواړي چه څومره زر وي چه کوروالی شروع کړي که تاسې نه عواړئ میرمنه مو مجبوره کوي، نو کوروالی شروع کړئ، ځکه دواړه به سم ګرم شوي یاست. بدون له ګرم کېدلو څخه کوروالی کول بې کیفیته او بې خونده وي. میرمنه چه ګرمه شوي نه وي او بیا تاسو میرمنه یو بې روحه جسد راکم پراته وي او تاسو انزال یعنې نه خلاصیږي. کله چې خلاصه نه شي نو بیا سبا ټوله ورځ درته کنځلې بد سپکې سپورې وایې ته چه کومه خبره کوې هره خبره کې درته په عوسه وي، او تل په کور کې چیغې او جنګونه کوي.
نو پایله دا چه میرمنې تاسو څخه چکر جامې نه عواړي، هعه تاسو څخه مینه او هعه کوروالی چه دوی ورته اړتیا لري صرف هعه درڅخه غواړي.
ډاکټره ادیبه شریفی

Leave a Comment