روغتیا

د انګور له فائدی خبر ياست.

599
Avatar photo
Written by Zwak News

د تازه میوو فائدی

1 شفتالو.. دبدن حرارت سموي او دبدن څخه هر ډول زهریات باسي .

2 ام.. مثانې ته طاقت ورکوي

3 انار.. دځیګر درد لیری کوي خوا ګرځیده کموي او زوړ زوکام او ریزش لیري کوی

4 سیب.. فولاد لری زړه ته قوت ورکوي البته هغه څوک چی د پښتورګی ډبري او درد لری باید سیب ونه خوری او پرهیز ځنی وکړی

5 خورما… د بدن خارش لیری کوي او دماغ ته قوت ورکوی

6 لیمبو.. د بدن وینه زیاتوي تنده کموي سستي او لټي لیري کوي دبدن مالګه پوره کوي پر بدن باندي تور داغونه او بدرنګه ټپونه لیري کوۍ مکروبي زهریات د بدن خصوصان دکولمو څخه باسي او د تبي اثرات لیري کوي

7 امروت.. دقبض شکایت لیري کوي معدې او سږوته ډیره ګټه رسوې

8 الوچه.. دستونه دروي هاضمه سموي او لیمبو په شان د بدن مالګه پوره کوي

9 انګور.. صفا او تازه وینه زیاتوي پښتورګي او مثانه پاکوی د سترګو دید زیاتوي او بدن زړه او پخواني ګرمی باسی

10 توت.. قبض ختموي دبدن ګرمي باسي په بدن کی مختلفي مکروبي ناروغي له منځه وړي او معدې ته بي حسابه ګټه رسوي

11 انځر. بدن ته وده ورکوي صفا وینه پیدا کوي او لوږه ختموي یعني سړی مړه وي

12هندوانه.. بولي او پښتورګي صفا کوۍ بدن تازه کوی او د بدن ګرمي باسي

13 خټکي.. مثانه او پښتورګي پا کوي البته ریزشي میوه ده او د شکري په ناروغي اخته کسانو ته ډیر زیات تاوان لری

14 ګني.. د معدي ځیګر او د مثانې ګرمي باسي بولي صفا کوي او لټي ختموي

15 مالټه.. دبدن ګرمي باسي او پیچش یا دستونه لیري کوي د سترګو نور زیاتوي بدن ښایسته او تر وتازه کوي

16 کیله.. لوږه ختموي قبض لیری کوي او دائمي زکام ختموي د بدن خارش ختموي او کولمو ته ګټه رسوي

د انګور له فائدی خبر ياست
.

Leave a Comment