تعلیم

دنارینه جنسی کمزوری لپاره بهترین کورنی علاج چی هر کس یی په خپل کور کی تیارولی

20220730 131437
Avatar photo
Written by Zwak News

دنارینه جنسی کمزوری لپاره بهترین کورنی علاج چی هر کس یی په خپل کور کی تیارولی شی .
ویی لولی جوړ او استعمال یی کړی .
☜داړتیا وړ توکی

1یوګیلاس مستی
2 یودانه کیله
3 دوه کاشوغی سپیغول
4 یوه کاشوغه عسل ( شات)
داړتیا وړ توکی په تصویرونو کی هم لیدلی شی.
☜ جوړولو طریقه

لومړی به یوګیلاس مستو کی یودانه کیله خه وړه وړه کړی په کاشوغه یی سره منحل کړی بیا دوه کاشوغی سپیغول ورواچوی او هغه هم خه ورسره منحل کړی له هغی وروسته یو کاشوغه عسل ورواچوی او منحل یی کړی .

دشپی له خوا یی وخوری ان شاالله نتیجه یی درته معلومیږی .
#یادونه نورو طبي او جنسي معلوماتو لپاره زمونږ پاڼه درســــره #فالـــو کړئ

Leave a Comment