جنسي لارښود

دجماع لپاره ښځه دخاوند څه غواړی؟

20220917 091606
Avatar photo
Written by Zwak News

کوم شیان چی دسړی په ذهن کی دښځی دسک” س لپاره ګرځی لکه، سک سی طاقت،ډیر ځلی جماع کول،غټ غی ن لرل، ښځه په تمامه معنی سک ‘سی طور د دینه مختلفه ده،ښځه دخپل خاوندنه مینه محبت او دهغی بدن په لطیف انداز سره مسح کولو ته ضرورت لری.

ښځی ته دا مهمه نده چی هغه دی اخری مرحلی دخوند ته په هر ځل جماع کی ورسیږی،تقریبا 6٪ فیصده ښځی په دوهم ځل هیڅ دخوند مرحلی ته نه رسیږی، او دا کار جن سی طور کوم جن سی مرض هم نه حسابیږی.دجماع نه دښځی خوند اخستل پدی پوری څه اړه نه لری چی سړی دی وخت ډیر یا کم واخلی،بلکی مینه محبت.کله ناکله ښځه دمینی محبت په خبرو او عاطفی ملامست سره هم خوند ته رسیږی.

*ښځه داکار ډیر بد ګڼی چی دهغی کوس دی صرف دسړی دمنو(منی)لپاره یو لوخی چی هغه پکی خپل منی غورځوی اوبس.ښځی ته په هغی وخت کی ډیر درد رسیږی چی سړی خپل خواهش پوره کړی اوناڅاپه دښځی ک د نه غ را بهر کړی.

دښځی شهو”ت څو مرحلی لری،په هغی وخت کی یی شهو”ت ډیر زیات وی چی دحیض راتلو ته یی دوه یا دری ورځی پاتی ځکه پدی ورځو کی دښځی هرمونات ډیر زیات وی پدی ورځو کی پکار ده چی ښځه ضرور وغول شی،اودحیض دختمیدو نه روسته په اولنو ورځو کی شهو’ت کم وی،او بیا چی کله پری لس ورځی تیری شی نو پدی وخت کی یی شهو”ت معتدل وی او دبچی دپیدا کیدو ډیر امکان وی.

Leave a Comment