جنسي لارښود

دجماع لپاره ښځه دخاوند څه غواړی؟

20220905 200225
Avatar photo
Written by Zwak News

کوم شیان چی دسړی په ذهن کی دښځی د کوروالي لپاره ګرځی لکه، کورو”الي طاقت،ډیر ځلی جماع کول،غټ تناسلی آلت لرل، ښځه په تمامه معنی د داغه ډول طريقې

مختلفه ده.
ښځه دخپل خاوند نه مینه محبت او دهغی بدن په لطیف انداز سره مسح کولو ته ضرورت لری.
ښځی ته دا مهمه نده چی هغه دی اخری مرحلی دخوند ته په هر ځل جماع کی ورسیږی،تقریبا 6٪ فیصده ښځی په دوهم ځل هیڅ دخوند مرحلی ته نه رسیږی، او دا کار جنسی طور کوم جن×سی مرض هم نه حسابیږی.

دجماع نه دښځی خوند اخستل پدی پوری څه اړه نه لری چی سړی دی وخت ډیر یا کم واخلی،بلکی مینه محبت.
کله ناکله ښځه دمینی محبت په خبرو او عاطفی ملامست سره هم خوند ته رسیږی.
ښځه داکار ډیر بد ګڼی چی دهغی فرج دی صرف دسړی دمنو(منی)لپاره یو لوخی چی هغه پکی خپل منی غورځوی اوبس.


ښځی ته په هغی وخت کی ډیر درد رسیږی چی سړی خپل خواهش پوره کړی اوناڅاپه دښځی د فرج نه خپل تناسلی آلت را بهر کړی.

دښځی شهوت څو مرحلی لری،په هغی وخت کی یی شهوت ډیر زیات وی چی دحیض راتلو ته یی دوه یا دری ورځی پاتی ځکه پدی ورځو کی دښځی هرمونات ډیر زیات وی پدی ورځو کی پکار ده چی ښځه سره جن×سی اړیکه ترسره کړی ،اودحیض دختمیدو نه روسته په اولنو ورځو کی شهو’ت کم وی،او بیا چی کله پری لس ورځی تیری شی نو پدی وخت کی یی شهو’ت معتدل وی او دبچی دپیدا کیدو ډیر امکان وی.
که غواړئ چې معلومات مو نورو ملګرو ته ورسيږي گروپ درسره جاین. او پ

Leave a Comment