روغتیا

دانارو د پوستکى حيرانونکي ګټي

انار
Avatar photo
Written by Zwak News

۱ – اورۍ قوي کوي.
۲ – چي وچ کړل شي او بیا واړه (ميده) شي له شاتو اوبوري سره یې هغه اوبه ګډوي چي ورکي دغه واړه پوستکي وایشوي او بیا یې خوري، نو د معدې د زخم لپاره ګټور دی
۳ – د پوستکیو (غړکو) د رنګولو او پخولو لپاره په کاريږي.
۴ – د ورېښمو د رنګولو لپاره استعمالېږي

.
۵ – د خپلې ژبي او معدې د زخمونو لپاره په کارېږي او د مرۍ د زخم دوا ده.
۶ – د کولمو د زخمونو لپاره ګټور دی چي علماء یې له علاجه عاجز دي
۷ – له کولمو څخه د ویني بهیدلو لپاره علاج دی.


۸ – د معدې لخوا د ډېرو او تروو ناړو د راتلو لپاره علاج دی.
۹ – چي وسوځل شي او ایره یې له شاتو سره ګډه کړي او د بدن ټپونه پرې موښي، نو جوړ به شي ان شاء الله.
۱۰ – د پوزي د ویني د بندولو لپاره ګټور دی، بواسیرو والادي په اوبو کي واچوي او استنجاء دي په ووهي ګټه ورته رسوي.


۱۱ – ښورېدونکي ګړبن غاښونه ټینګوي.
۱۲ – د معدې د لاندنۍ برخي بد زخمونه چي په عربي طب کي ورته (قرحة اثناعشر) ویل کېږي جوړوي، دا زخمونه ډېر خطرناک دي.
۱۳ – د شکري په ناروغۍ د اخته انسان زخمونه پرې جوړېږي.
۱۴ – د تروه انار پوستکي چي وایشوئ او اوبه یې څښي نو د معدې بلغم پرې کوي.


۱۵ – چي واړه شي او په نکریځو یې ګډ کړي، نو ویښتانو ته زبردسته ښه ځلېدونکی رنګ ورکوي.
۱۶ – که یې وسوځوي او له شاتو سره یې ګډ کړي او نس له سربېره خوا پري موښي، نو د نس چینجیان وژني او که داغه ایره پر پرهارونو لګوي، نو جوړوي یې. د انار ګل که وایشول شي او اوبه یې ضمضمه کوي اورۍ ټینګوي که استنجاء پري کوي نوله کولمو که یې وینه بهیدله هغه بندوي.

آنارو د خوړلو زيانونه:

۱- د یادونی وړ ده چی آنار د هغه چا له پاره زیا ن رسوونکی دی ، کوم چی د ( pneumonia ) پّه ناروغۍ اخته وی. .
۲- که تروه آنار زیا ت استعمال سی امکان لری چی د معدی زخم را منځته کړی.
۳ – څوک چی د معدی زخم لری د هغوی له پاره د آنار و ډیر استعمال ګټور نه دی. .
۴- د انارو د ونی د تنی او نیلو د پوستکی جوشانده د ګیډی چینجی له منځه وړی ، خو امکان لری چی استفراق رامنځته کړی.

Leave a Comment