جنسي لارښود

حيرانوونکي معلومات

20220812 200133
Avatar photo
Written by Zwak News


جن+سي اړيکې د ښځې او نارينه ترمنځ په طبعي ډول متفاوتې دي، مګر له بده مرغه د ښځو د جنسي ژوند په هکله ټولنه کامل تعليم نلري، په دې هکله ډېر خرافاتي معلومات هم په اطراف کې شته دي، حتی ځينې داسې کيسې هم شته چې وايي ښځې نه انزال کېږي او هیڅ شی ورڅخه نه بهر کېږي، البته د ښځينه و انزال د نارينه د انزال څخه توپير لري، د دواړو جن+سي غړي او سيستم توپير لري، خو ښځينه هم په انزال کې لکه نارينه خپلې اوبه د‌مني په شکل بهر کوي‌.

ښځينه د انزال په وخت کې د خپل ذوق اوج ته رسېږي، په ښځو کې بيا د زړه د ضربان تېز والی، د جن+سي غړي د شاوخوا د عضلاتو فوري حرکت، د خوند چيغې، د ټول بدن د عضلاتو شخ والی او د نفس اخیستل او ورکول تر نارينه وي تېز وي.

د ښځو د انزال په هکله لس جالب معلومات

۱-په نارينه و کې د انزال وخت څو محدودې ثانیې وي حال دا چې د ښځو انزال يوه دقیقه هم نيسي، يانې ددوی د منيو يا اوبو د وتلو جريان او د انزال جټکې تر يوه دقيقې دوام لري.

۲-ښځینه د انزال په‌ وخت کې د نارينه و په شان لږ ټينګې سپينې اوبه د جن+سي غړي بهر کوي، ددې اوبو ټينګ والی د نارينه و د منيو څخه کله کم کله زيات وي.

۳-د ښځو چې څومره عمر تېرېږي هغومره زر انزال ته رسېږي، يو څلويښت کلنه میرمن په ۳ دقيقو کې هم انزال کېږي.

۴-د انزال لپاره اړين د نارينه د جن+سي غړي ډبل والی او اوږدوالی نه دی، بلکې جن+سي اړیکې مخکې يو بل ته ډېر نيژدې کېدل او تحریک کول دي.

۵-کله چې د جن+سي اړیکې وړاندې مينه محبت کېږي، يو بل جوړې نيژدې کېږي… نو ۵۰ کالوري انرژي مصرف کېږي حال دا چې د انزال په وخت کې ۳ کالوري انرژي مصرف کېږي.

۶-انزال د سړي عمر زياتوي، د سرطان مخه نيسي، د بدن دفاعي سيستم غښتلی کوي، خو په نارينه کې که دزړه ستونزه ولري ځينې وخت د زړه د حملې سبب کېږي.

۷-ښځې ډېر کله د سر درد په وخت کې ميل لري چې انزال شي، انزال د سر درد ورکوي، تر بېځايه درملو غوره دی.

۸-په ښځينه و کې انزال څو څپې او جپې لري، خو نارينه ډېر کله مستقيم انزال کېږي.

۹- په ۱۸۰۰ کلونو کې په غرب کې د ښې انزال ته د حواسو او عصبي سيستم د بې نظمۍ په سترګه کتل کېدل.

۱۰-د ښځینه په کلیتوریس کې د کوم څخه چې دوی د جن+سي ذوق اصلي خوند اخلي ۸۰۰۰ زره عصبي ريښې شتون لري

نورو طبی معلوماتو لپاره صفحه خوښه کړی مننه

Leave a Comment