جالب او حیرانوونکي

جالب یوې زاړې ښځې هره اونۍ خپل بانکي حساب کې (6000)ډالر ورزیاتول، څو کاله وروسته

BackgroundEraser 20220807 203613027
Avatar photo
Written by Zwak News

یوې زاړې ښځې هره اونۍ خپل بانکي حساب کې (6000)ډالر ورزیاتول،
څو کاله وروسته بانک رائیس سره پوښتنه پیدا شوه چې دا څه دنده لري؟
نو ځان سره یې غوره وکڼله چې زه به

پوښتنه ترې کوم چې څه دنده لرې؟
یوه اونۍ وروسته بانک ته زړه ښځه راغله نو بانک رائیس ولیده سمدلاسه ورغی ترې ویې پوښتل چې څه دنده

لرې؟
زړې ښځې واویل چې ناممکن شیانو شرطونه تړم،
رائیس واویل:یعنې لکه څنګه؟
زړې ښځې واویل: مثلاً زه تا سره شرط تړم چې سبا به ته سور نیکر اغوندې ، که اغوستی دې وه ماته (1000)ډالر راکوې، که نه وه داغوستی ،زه به زر

(1000) ډالر درکوم.
سبا بانک رائیس زړه ښځه ولیده ورغی او پتلون اوباسه، چې تا شرط بایلود،
ما شین نیکر اغوستی دی نو زړې ښځې جیب ته لاس کړ زر (1000) ډالر ورکړه،نو خندا کې زړې ښځې ورته واویل چې ما بل چا سره لس زره (10000)ډالرو شرط ایښی وه چې بانک په رائیس به درته پتلون اوباسم☺
لیکوونکی
فریدالله کاروان

Leave a Comment