تعلیم

تازه راغلی دولت وزيري سخت په غوسه شو

BackgroundEraser 20220805 152313068
Avatar photo
Written by Zwak News

افغانستان ته تازه راستون شوی دولت وزيري( د افغانستان د ملي پوځ پخوانی وياند ) په دې باندې نیوکه کوونکو ته

سخت غوسه شوی دی.هغه ويلي دي چې ځينې کسان په باندې نیوکې کوي ډول ډول نومونه ورباندې ږدي، صرف ددې کبله چې خپل هېواد څه ستون شوی دی او د جګړې پلوي نکوي.

نوموړي دا ډول خلک ځناور یاد کړی دی او دوی ته یې په خطاب کې ویلي دي چې ځینې ځناور ده ته ځکه بدې خبرې کوي چې دی خپل هېواد کې مېشت شو او د جګړې مخالفت يې وکړ.

Leave a Comment