جنسي لارښود

ایا تاسی پوهیږی کله چی هلک یا انجلی بلغ ته رسیږی نو کم تغیرات پکښی راځی .

20220817 120227
Avatar photo
Written by Zwak News

ایا تاسی پوهیږی کله چی #هلک یا #انجلی بلغ ته رسیږی نو کم تغیرات پکښی راځی .

#هلک
1 . اواز یی ډډ کیږی .
2 . پر مخ یی ګرمی دانی خیږی چی سپین سر لری .
3 . تر نامه لاندی او په بغلونو کښی وریښتان راخیږی .
4 . شهوات یی را پورته کیږی .
5 . د تناسلی الی اوږد والی .
6 . د بدن عضلات یی کوی کیږی.
7 . غاښونه یی نور هم کلک والی کوی .


#انجونی
1 . سینی ( تیان ) یی غټیږی .
2 . د حیض وینه یی جاری کیږی .
3 . د سر وریښتیان یی ډیریږی .
4 . د رحم یی غټیږی .
5. شهوت یی ډیریږی .
6 . د بغلونو او تر نامه لاندی ویښتان ښکاره کیدل .
7 . د غاښونو کلک والی .
ډاکټر ادیبه شریفی

Leave a Comment